Arménie - Gruzie - Za krásami Jižního Kavkazu

Destinace: Arménie » Jerevan » Jerevan

xxxxx
Arménie - Gruzie - Za krásami Jižního Kavkazu
Arménie - Gruzie - Za krásami Jižního Kavkazu Arménie - Gruzie - Za krásami Jižního Kavkazu Arménie - Gruzie - Za krásami Jižního Kavkazu
Arménie - Gruzie - Za krásami Jižního Kavkazu Arménie - Gruzie - Za krásami Jižního Kavkazu Arménie - Gruzie - Za krásami Jižního KavkazuTermín: od 19.5.2021 do 6.6.2021 - 19/18 dní/nocí Kód zájezdu: 1060983
letecká
Doprava: letecká
Strava: bez stravy
Kód termínu: 55157042
Cena od: 58 900 Kč
+ příplatky od: 0 Kč

Typ zájezdu: Poznávací zájezdy


Popis zájezdu:

Popis zajezdu:
Popis:
Kavkaz - geografický předěl mezi Evropou a Asií i dávná křižovatka kultur a národů

Doplňující informace:
Nechme se obejmout vlídným subtropickým klimatem černomořského pobřeží na jižním úpatí Kavkazu. Místní čajové plantáže a sady citrusových plodů zásobovaly celý Sovětský svaz! Sopečný kužel čtyřtisícového Aragatzu a ohromný, legendami opředený Ararat. Gruzie i Arménie si až do dnešních dnů uchovaly živé křesťanské monastýry vybudované na malebných místech daleko i od současné civilizace. Vřelá povaha místních obyvatel, arménský koňak, silné gruzínské víno a delikátní kavkazská kuchyně nás budou na cestě doprovázet. Z obou zemí vám chceme ukázat maximum." " Zájezd za poznáním území Jižního Kavkazu. Důraz se klade na bohatství kulturního dědictví, přírodní krásy a poznání života a tradic místních obyvatel. Čas bude i na ochutnávku vyhlášeného arménského koňaku či gruzínského vína. Možné je absolvovat dlouhou i krátkou variantu zájezdu bez Arménie.

1. - 2. den:
Letecky do ARMÉNIE, Jerevanu. Prohlídka atrakcí hlavního města. Památník genocidy Tsitsernakaberd. Památník písemnictví Matenadaran. Modrá mešita. Vyhlídková „galerie“ Kaskáda. Socha Matka Arménie s"impozantní vyhlídkou. Seznámení s arménským jídelníčkem. Vlahý večer u barevných fontán na náměstí Republiky.

3. den:
Exkurze do likérky Ararat s ochutnávkou vyhlášeného koňaku. Římský chrám Garni (UNESCO), jediný v celém bývalém SSSR. Tisíce čedičových sloupů daly vzniknout jménu Údolí píšťal podél řeky Azat. Prohlídka zčásti v jeskyních vybudovaného monastýru Geghard (UNESCO). Návrat do Jerevanu.

4. den:
Centrum arménské církve v Ečmiadzinu (UNESCO). Působivé ruiny katedrály Zvarnots (UNESCO) a kostelík Hripsime přímo spojený s"příchodem křesťanství do Arménie. V Oshakanu si doslova ohmatáme arménskou abecedu u hrobu jejího vynálezce, Mezropa Maštoce. Návštěva nové katedrály sv. Trojice s"ostatky sv. Řehoře. Návrat do Jerevanu.

5. den:
Jezero Kari Lich (3"200 m) na úpatí nejvyšší arménské hory Aragatz (4 095m). Horská step v okolí pevnosti Amberd s"kočovnými pastevci ovcí jezídy. Monastýr Hovhanavank nad strmými stěnami kaňonu. Návrat do Jerevanu.

6. den:
Omračující blízkost Araratu si vychutnáme u monastýru Khor Virap. Vyhlášená vína z oblasti Areni a dokonale zrekonstruovaný monastýr Noravank v odlehlé skalní soutěsce budou předehrou k působivému výjezdu do Selimského průsmyku (2 410 m). Karavanseráj připomene nepříliš vzdálené časy karavan putujících po Hedvábné stezce. Monastýr Sevanavank na poloostrově obklopeném modravou hladinou jezera Sevan. Hřbitov Noratus s tisícovkou křížů khačkar. Nocleh u jezera Sevan.

7. den:
Přesun do provincie Lori. Nad srázy kaňonu řeky Debed se skrývají monastýry Sanahin (UNESCO) a Haghpat (UNESCO), středověká centra velkého náboženského a kulturního významu. Opevněný klášter Akhtala s"nádherně zachovalými freskami, zde opustíme ARMÉNII a zamíříme do GRUZIE. Přejezd do hlavního města Tbilisi.

8. den:
Celodenní prohlídka životem tepající gruzínské metropole Tbilisi. Chrám Svaté trojice Sameba - nejvyšší pravoslavný chrám v Zakavkazku. Skleněný Most míru. Výhledy na město z moderní lanovky. Pevnost Narikala. Nábřeží řeky Mtkvari s prosklenými novostavbami. Krámky ve čtvrti Avlabari. Procházka starým městem. Platany lemované uličky historického centra, Rustaveliho třída. Fakultativně možnost termálních koupelí v sirných lázních. "

9. den:
Náboženským centrem Gruzie je nedaleká Mtscheta (UNESCO) s nejvýznamnější gruzínskou katedrálou a klášterem Džvari nad soutokem Mtkvari a Aragvi. Středověká katedrála Sveti-Tskhoveli byla korunovačním místem gruzínských panovníků. Ve Stalinově rodišti Gori navštívíme jeho rodný dům a muzeum včetně privátního železničního vozu. Unikátní jeskynní město Uplis-Tsikhe. Přejezd do druhého největšího města země, Kutaisi. Návštěva katedrály Bagrati (UNESCO).

10. den:
Významný klášterní komplex Gelati (UNESCO) s bohatou freskovou výzdobou. Průnik podél řeky Inguri do Svanetie, země hrdých horalů. Vynález kola pronikl do těchto odlehlých údolí až ve 20. století s vybudováním cesty. Vysoké obranné věže dokreslují kolorit kamenných vesniček. Ubytování v hlavním centru oblasti, Mestii.

11. den:
Nádherný vrchol Ušba spolu s dalšími štíty tvoří kulisu putování džípem po kamenitých cestách do nejvýše položené evropské osady Ušguli (UNESCO) pod monumentální štíty nejvyšší gruzínské hory Schary (5 068 m). Návrat do Mestie.

12. den:
Pěší výlet údolím řeky Mestiachala k ledovci Chalaadi (2"300 m, 5 hodin chůze). Etnografické muzeum. Pro zájemce odpolední výjezd lanovkou na vyhlídku. Nocleh v"Mestii.

13. - 14. den:
Sjezd z"hor k pobřeží Černého moře. Citrusy, čajové plantáže. Pokračování do Batumi. Vlahá náruč Adžárie, bájné Kolchidy, nás přijme na celé dva dny, kdy opustíme divoké horské kraje a odpočineme si u moře. Abecední věž, památník argonautů, technická univerzita. Botanická zahrada v Batumi. Večerní zpívající fontány.

15. den:
Přejezd z"Batumi do lázeňského města Borjomi, ochutnávka místní minerální léčivé vody. Pokračování dále do historického města Akhaltsikhe. Prohlídka města. Nocleh v"Akhaltsikhe.

16. den:
Přejezd do Vardzie. Cestou zastávka v"pevnosti Khertvisi. Nádherný kaňon řeky Mtkvari ukrývá středověké skalní město Vardzia (UNESCO). Unikátní jeskynní komplex vytesaný do skal již ve 12. století mohl v"případě nebezpečí poskytnout útočiště až 50"000 lidí! Komplex byl po zemětřesení a následném dobytí Peršany v"16. století opuštěn. Dnes zde přebývá jen několik mnichů. Hlavní atrakcí je klášterní kostel se sloupovým portálem. Večer návrat do Akhaltsikhe.

17. den:
Návrat zpět do výšin Velkého Kavkazu. Scénická cesta kolem pevnosti a katedrály Ananuri do lyžařského střediska Gudauri.

18. den:
Putování přes malebný průsmyk"Džvari"(2 379 m) na severní stranu Kavkazu do"Kazbegi. Pod vrcholem"Kazbegu"byl dle řeckých bájí na dlouhá léta přikován Prometheus. Odvezeme si také kousek skály jako pouto k této hoře?"Výjezd džípy nádherným údolím ke kostelu"Gergeti"(2"170 m)."Nádherná velehorská příroda. Bude počasí přát výhledům na vrchol"Kazbegu"(5 047 m)? Návrat do"Tbilisi.

19. den:
Letecký návrat domů.


 

Kalkulace zájezdu:

Jerevan:
ajax kalkulace
 

Nezávazná objednávka:

Hodnota musí být vyplněná.
Hodnota musí být vyplněná.
Neplatný tvar emailu.
Hodnota musí být vyplněná. ve formátu +420xxxyyyzzz bez mezer.
let. (Věk v době skončení zájezdu.)